Przetarg - budowa sieci wodociÄ…gowej 17-01-2020

„Budowa sieci wodociÄ…gowej rozdzielczej w obrÄ™bie          wsi Sarcz – etap II.”

 

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

 

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Zwracam siÄ™ z zapytaniem czy ZamawiajÄ…cy uzna za równoważnÄ… jednÄ… robotÄ™ o wartoÅ›ci ponad 2 mln zÅ‚otych polegajÄ…cÄ… na wykonaniu kanalizacji sanitarnej tÅ‚ocznej i zgodzi siÄ™ na doÅ‚Ä…czenie takiej referencji na potwierdzenie speÅ‚nienia warunków w zakresie posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia. Technologia budowy kanalizacji sanitarnej tÅ‚ocznej jest taka sama jak sieci wodociÄ…gowej.

Odpowiedz:

 ZamawiajÄ…cy potwierdza iż uzna za równoważnÄ… robotÄ™ polegajÄ…cÄ… na wykonaniu kanalizacji sanitarnej tÅ‚ocznej i zgadza siÄ™ na doÅ‚Ä…czenie takiej referencji na potwierdzenie speÅ‚nienia warunków w zakresie posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia.
 

Pytanie 2:

Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
 

Odpowiedz:

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu ofertowego.

 

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Przedmiar

 Opis techniczny

 Specyfikacja

 Rysunek nr 1

 Rysunek nr 2

 Rysunek nr 3

 Rysunek nr 4

 Rysunek nr 5

 Rysunek nr 6

 Rysunek nr 7

 Rysunek nr 8

 Rysunek nr 9

 Rysunek nr 10

Sarcz Opinia geotechniczna

 

 

 

pcnet trzcianka 2014