Cennik wody od 12.06.2018

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD─ś

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ┼ÜCIEKÓW

Obowi─ůzuj─ůce na terenie Gminy Trzcianka

Na okres trzech lat tj.:

od dnia 12.06.2018 do dnia 11.06.2021

 
1. Informacje ogólne
 
Niniejsze taryfy stanowi─ů zestawienie cen i stawek op┼éat za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków obowi─ůzuj─ůce na terenie Gminy Trzcianka na okres trzech lat. Taryfy okre┼Ťlaj─ů tak┼╝e warunki ich stosowania.
 
Taryfy zosta┼éy opracowane na podstawie zasad okre┼Ťlonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wod─Ö i zbiorowym odprowadzaniu ┼Ťcieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) zwanej dalej ustaw─ů oraz przepisami Rozporz─ůdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i ┼╗eglugi ┼Üródl─ůdowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie okre┼Ťlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze┼ä za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472), zwanego dalej rozporz─ůdzeniem.
 
Taryfowe ceny i stawki op┼éat dotycz─ů wszystkich odbiorców us┼éug wodoci─ůgowo-kanalizacyjnych ┼Ťwiadczonych przez Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, zwany dalej spó┼ék─ů, na terenie Gminy Trzcianka.
 
 
2. Rodzaj prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci
 
Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťcieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj─ů Zarz─ůdu Miejskiego Trzcianki Nr O┼Ť. 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 r.
 
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot dzia┼éania spó┼éki stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö, polegaj─ůce na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków, polegaj─ůce na odprowadzaniu i oczyszczaniu ┼Ťcieków za pomoc─ů urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych, b─Öd─ůcych w posiadaniu spó┼éki. 
 
W zakres ┼Ťwiadczonych us┼éug, obj─Ötych taryf─ů, wchodzi:
> zaopatrzenie w wod─Ö, 
> odprowadzanie ┼Ťcieków,
> rozliczanie lokatorów w budynkach wielolokalowych (us┼éuga obejmuje odczyt wodomierza oraz rozliczenie nale┼╝no┼Ťci).
 
 
3. Rodzaj i struktura taryf
 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzenie ┼Ťcieków jest taryf─ů:
1) jednolit─ů – zawieraj─ůc─ů jednolite ceny us┼éug i jednolite stawki op┼éat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odr─Öbnie dla zaopatrzenia w wod─Ö i dla odprowadzania ┼Ťcieków,
2) dwucz┼éonow─ů – zawieraj─ůc─ů cen─Ö odniesion─ů do 1 m3 dostarczonej wody oraz op┼éat─Ö abonamentow─ů za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych, do 1 m3 odprowadzonych ┼Ťcieków oraz op┼éat─Ö abonamentow─ů za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä kanalizacji sanitarnej.
 
Stawka op┼éaty abonamentowej obejmuje dodatkow─ů us┼éug─Ö za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym.
 
Taryfa zawiera:
1) Cen─Ö za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonanych na podstawie odczytu wskaza┼ä wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz─ůcych przeci─Ötnych norm zu┼╝ycia wody. Cena ta obejmuje:
-    wod─Ö dostarczon─ů do odbiorców,
wod─Ö pobran─ů z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
wod─Ö zu┼╝yt─ů do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo┼╝arowe,
wod─Ö do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
2) Stawk─Ö op┼éaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych,     naliczan─ů i pobieran─ů w miesi─Öcznym okresie rozliczeniowym od odbiorców pod┼é─ůczonych do sieci wodoci─ůgowej,
3) Cen─Ö za m3 odprowadzonych ┼Ťcieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilo┼Ť─ç odprowadzonych ┼Ťcieków, ustalon─ů na podstawie wskaza┼ä urz─ůdzenia pomiarowego lub zu┼╝ycia wody okre┼Ťlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz─ůcych przeci─Ötnych norm zu┼╝ycia wody,
4) Stawk─Ö op┼éaty abonamentowej za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych,     naliczan─ů i pobieran─ů w miesi─Öcznym okresie rozliczeniowym od odbiorców pod┼é─ůczonych do sieci kanalizacyjnej,
5) Stawk─Ö op┼éaty abonamentowej w rozliczeniach z osob─ů korzystaj─ůc─ů z lokalu w budynku wielolokalowym za odczyt wodomierza lub urz─ůdzenia pomiarowego oraz rozliczenie nale┼╝no┼Ťci za wod─Ö i/lub ┼Ťcieki. Stawka abonamentowa jest pobierana w miesi─Öcznym okresie rozliczeniowym.
 
 
4. Taryfowe grupy odbiorców
 
Uwzgl─Ödniaj─ůc lokalne uwarunkowania, w szczególno┼Ťci:
1) wielko┼Ť─ç zró┼╝nicowania kosztów ┼Ťwiadczenia us┼éug w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us┼éug,
2) struktur─Ö i rodzaj planowanych taryf,
3) stabilno┼Ť─ç stosowanych metod alokacji kosztów,
4) wyposa┼╝enie w wodomierze i urz─ůdzenia pomiarowe,
spó┼éka nie dokona┼éa podzia┼éu odbiorców us┼éug na taryfowe grupy odbiorców.
 
 
 
5. Rodzaje i wysoko┼Ť─ç cen i stawek op┼éat
 
Do cen okre┼Ťlonych w kolumnie 4 Tabeli dolicza si─Ö podatek od towarów i us┼éug. Stawka podatku, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami wynosi 8%.
 
 
Tabela. Wysoko┼Ť─ç cen za dostarczon─ů wod─Ö i odprowadzone ┼Ťcieki – Taryfa obowi─ůzuj─ůca od 1 do 12 miesi─ůca
 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Cena wody –

wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,73

 

4,03

 

zł/m3

2

Op┼éata abonamentowa za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych

 

Opłata miesięczna

 

1,88

 

2,03

 

z┼é/miesi─ůc

3

Cena ┼Ťcieków –

Wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ┼Ťcieków

 

6,47

 

6,99

zł/m3

4

Op┼éata abonamentowa za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych

 

Opłata miesięczna

 

4,77

 

5,15

 

z┼é/miesi─ůc

5

Cena za wod─Ö pobran─ů

z publicznych studni i

zdrojów ulicznych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,73

 

4,03

 

zł/m3

6

Cena za zu┼╝yt─ů wod─Ö do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo┼╝arowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,73

 

4,03

 

zł/m3

7

 

Cena za zu┼╝yt─ů wod─Ö do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,73

 

4,03

 

zł/m3

8

Opłata za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym

Opłata miesięczna za rozliczenie od każdego lokatora

 

6,60

 

7,13

 

z┼é/miesi─ůc/lok

 

Tabela. Wysoko┼Ť─ç cen za dostarczon─ů wod─Ö i odprowadzone ┼Ťcieki – Taryfa obowi─ůzuj─ůca od 13 do 24 miesi─ůca

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Cena wody –

wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,86

 

4,17

 

zł/m3

2

Op┼éata abonamentowa za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych

 

Opłata miesięczna

 

1,90

 

2,05

 

z┼é/miesi─ůc

3

Cena ┼Ťcieków –

Wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ┼Ťcieków

 

6,61

 

7,14

zł/m3

4

Op┼éata abonamentowa za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych

 

Opłata miesięczna

 

4,83

 

5,22

 

z┼é/miesi─ůc

5

Cena za wod─Ö pobran─ů

z publicznych studni i

zdrojów ulicznych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,86

 

4,17

 

zł/m3

6

Cena za zu┼╝yt─ů wod─Ö do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo┼╝arowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,86

 

4,17

 

zł/m3

7

 

Cena za zu┼╝yt─ů wod─Ö do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,86

 

4,17

 

zł/m3

8

Opłata za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym

Opłata miesięczna za rozliczenie od każdego lokatora

 

6,75

 

7,29

 

z┼é/miesi─ůc/lok

 

 

Tabela. Wysoko┼Ť─ç cen za dostarczon─ů wod─Ö i odprowadzone ┼Ťcieki – Taryfa obowi─ůzuj─ůca od 25 do 36 miesi─ůca

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Cena wody –

wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,91

 

4,22

 

zł/m3

2

Op┼éata abonamentowa za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych

 

Opłata miesięczna

 

1,96

 

2,12

 

z┼é/miesi─ůc

3

Cena ┼Ťcieków –

Wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ┼Ťcieków

 

6,78

 

7,32

zł/m3

4

Op┼éata abonamentowa za utrzymanie w gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych

 

Opłata miesięczna

 

5,08

 

5,49

 

z┼é/miesi─ůc

5

Cena za wod─Ö pobran─ů

z publicznych studni i

zdrojów ulicznych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,91

 

4,22

 

zł/m3

6

Cena za zu┼╝yt─ů wod─Ö do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo┼╝arowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,91

 

4,22

 

zł/m3

7

 

Cena za zu┼╝yt─ů wod─Ö do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

3,91

 

4,22

 

zł/m3

8

Opłata za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym

Opłata miesięczna za rozliczenie od każdego lokatora

 

6,91

 

7,46

 

z┼é/miesi─ůc/lok

 

 

6. Warunki rozlicze┼ä z uwzgl─Ödnieniem wyposa┼╝enia nieruchomo┼Ťci w przyrz─ůdy i urz─ůdzenia pomiarowe
 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków prowadzone s─ů zgodnie z przepisami ustawy i rozporz─ůdzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy:
1) Nale┼╝no┼Ťci za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków ustala si─Ö jako sum─Ö miesi─Öcznych op┼éat abonamentowych oraz ceny za 1m3 wody i/lub ┼Ťcieków, pomno┼╝onej przez ilo┼Ť─ç dostarczanej wody,
2) Wszystkie wodomierze s─ů odczytywane w cyklu miesi─Öcznym i w takim samym cyklu s─ů pobierane op┼éaty za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków,
3) Ilo┼Ť─ç pobranej wody w budynkach wyposa┼╝onych w wodomierze g┼éówne ustala si─Ö na podstawie ich wskaza┼ä. W przypadku braku wodomierzy, ilo┼Ť─ç dostarczonej wody do budynku ustala si─Ö zgodnie przepisami dotycz─ůcymi przeci─Ötnych norm zu┼╝ycia wody,
4) W zale┼╝no┼Ťci od wyposa┼╝enia budynków w urz─ůdzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilo┼Ťci wody bezpowrotnie zu┼╝ytej, ilo┼Ť─ç odprowadzonych ┼Ťcieków ustala si─Ö na podstawie wskaza┼ä urz─ůdzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równ─ů ilo┼Ť─ç wody pobranej lub ilo┼Ťci wody pobranej pomniejszonej o ilo┼Ť─ç wody bezpowrotnie zu┼╝ytej, okre┼Ťlonej zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy,
5) Nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůce z op┼éaty abonamentowej s─ů naliczane i regulowane niezale┼╝nie od tego, czy odbiorca us┼éug pobiera┼é wod─Ö lub odprowadza┼é ┼Ťcieki w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania czynnego przy┼é─ůcza wodoci─ůgowego lub kanalizacyjnego obliguj─Ö Odbiorc─Ö do regulowania op┼éaty abonamentowej z tytu┼éu gotowo┼Ťci do ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ┼Ťcieków. Op┼éata abonamentowa za gotowo┼Ť─ç do ┼Ťwiadczenia us┼éug dostarczania wody jest pobierana za ka┼╝de przy┼é─ůcze wodoci─ůgowe zako┼äczone wodomierzem g┼éównym, stanowi─ůcym w┼éasno┼Ť─ç przedsi─Öbiorstwa. W przypadku pod┼é─ůczenia Odbiorcy do kanalizacji sanitarnej, ilo┼Ť─ç op┼éat abonamentowych z tytu┼éu gotowo┼Ťci do ┼Ťwiadczenia us┼éug odprowadzania ┼Ťcieków jest równoznaczna ilo┼Ťci posiadanych przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych.
6) Je┼╝eli spó┼éka ┼Ťwiadczy wy┼é─ůcznie us┼éug─Ö odprowadzania ┼Ťcieków oraz brak jest urz─ůdzenia pomiarowego, ilo┼Ť─ç ┼Ťcieków ustala si─Ö zgodnie z przepisami dotycz─ůcymi przeci─Ötnych norm zu┼╝ycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równ─ů ilo┼Ťci ┼Ťcieków okre┼Ťlonej w umowie, w takim przypadku naliczana jest równie┼╝ op┼éata abonamentowa za utrzymanie gotowo┼Ťci urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych,
7) Odbiorca us┼éug dokonuje zap┼éaty za dostarczon─ů wod─Ö, odprowadzone ┼Ťcieki oraz rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym w terminie okre┼Ťlonym w fakturze, który nie mo┼╝e by─ç krótszy ni┼╝ 14 dni od daty jej wys┼éania lub dostarczenia w inny sposób.
8) Zg┼éoszenie przez odbiorc─Ö us┼éug zastrze┼╝e┼ä do wysoko┼Ťci faktury nie wstrzymuje jej zap┼éaty.
9) W przypadku nadp┼éaty zalicza si─Ö j─ů na poczet przysz┼éych nale┼╝no┼Ťci lub, na ┼╝─ůdanie odbiorcy us┼éug, zwraca si─Ö j─ů w terminie 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia wniosku w tej sprawie,
10) W przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowego dzia┼éania wodomierza g┼éównego, ilo┼Ť─ç pobranej wody ustala si─Ö na podstawie ┼Ťredniego zu┼╝ycia wody w okresie 3 miesi─Öcy przed stwierdzeniem niesprawno┼Ťci dzia┼éania wodomierza, a gdy nie jest to mo┼╝liwe – na podstawie ┼Ťredniego zu┼╝ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg┼éego lub iloczynu ┼Ťredniomiesi─Öcznego zu┼╝ycia wody w roku ubieg┼éym i liczby miesi─Öcy nieprawid┼éowego dzia┼éania wodomierza,
11) Spó┼éka na wniosek odbiorcy us┼éug wyst─Öpuje o sprawdzenie prawid┼éowo┼Ťci dzia┼éania wodomierza g┼éównego.
12) W przypadku gdy sprawdzenie prawid┼éowo┼Ťci dzia┼éania wodomierza nie potwierdza zg┼éoszonych przez odbiorc─Ö us┼éug zastrze┼╝e┼ä, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia, 
13) Na wniosek w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, spó┼éka zawiera umow─Ö, tak┼╝e z osob─ů korzystaj─ůc─ů z lokalu wskazan─ů we wniosku, je┼╝eli s─ů spe┼énione warunki okre┼Ťlone w art. 6 ust 6 pkt 1-7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzaniu ┼Ťcieków. Za dokonane rozliczenia s─ů pobierane op┼éaty okre┼Ťlone w taryfie,
14) W przypadku dostawy wody o obni┼╝onej jako┼Ťci Odbiorcy przys┼éuguje bonifikata w wysoko┼Ťci 1% nale┼╝no┼Ťci za wod─Ö dostarczon─ů w okresie trwania zak┼éócenia za ka┼╝dy niedotrzymany parametr lub wska┼║nik.
 
 
 
7. Warunki stosowania cen
 
7.1. Zakres ┼Ťwiadczonych us┼éug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 
W zwi─ůzku z brakiem podzia┼éu na taryfowe grupy odbiorców, zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug jest taki sam dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Trzcianka. Szczegó┼éowy zakres us┼éug zosta┼é uj─Öty w pkt. 3 taryfy.  
 
7.2. Standardy jako┼Ťciowe obs┼éugi odbiorców us┼éug
 
Okre┼Ťlone w Taryfie ceny stosuje si─Ö przy zachowaniu standardów jako┼Ťciowych obs┼éugi klientów, które wynikaj─ů z obowi─ůzuj─ůcych przepisów wewn─Ötrznych spó┼éki oraz przepisów prawnych, które zosta┼éy okre┼Ťlone w zezwoleniu na dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťcieków, udzielonego Decyzj─ů Zarz─ůdu Miejskiego Trzcianki znak O┼Ť 6210/63/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r. oraz Regulaminie uchwalonym przez Rad─Ö Miejsk─ů Trzcianki uchwa┼é─ů Nr XLVI/318/05  z dnia 29 grudnia 2005 r.
 
Jako┼Ť─ç wody dostarczanej przez Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z uj─Ö─ç g┼é─Öbinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. 
pcnet trzcianka 2014