O firmie BIP
O firmie BIP
Cennik wody od 15.04.2017 - 14.04.2018
Regulamin dostarczania wody
Cennik usług dodatkowych
Kontakt
P┼éatno┼Ťci
Podaj stan wodomierza
Pliki
Instrukcja - wytyczne wod-kan
Odpłatne przejęcie sieci
Przetarg budowa sieci 2018-03-26
Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-04-17

Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťcieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj─ů Zarz─ůdu Miejskiego Trzcianki Nr O┼Ť 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.


Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů w Trzciance powsta┼éa w wyniku przekszta┼écenia zak┼éadu bud┼╝etowego i utworzenia jednoosobowej spó┼éki Gminy Trzcianka, zgodnie z uchwa┼éami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21.11.1999 r.

Spó┼éka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S─ůdowym pod numerem KRS 0000057944 w IX Wydziale Gospodarczym KRS w Poznaniu, S─ůd Rejonowy Pozna┼ä - Nowe Miasto i Wilda.

Spó┼éka posiada NIP 763-18-67-781; REGON 570869914

Gmina Trzcianka jest jedynym udzia┼éowcem w Zak┼éadzie In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance i posiada 100% udzia┼éów. Posiada 83 559 udzia┼éów po 500 z┼é ka┼╝dy. ┼ü─ůczna warto┼Ť─ç kapita┼éu udzia┼éowego wynosi 41 779 500 z┼é.

Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej posiada rzeczowe aktywa trwa┼ée o ┼é─ůcznej warto┼Ťci bilansowej na dzie┼ä 31.12.2014 r. 40.277,2 tys. z┼é. Przewa┼╝aj─ůc─ů wi─Ökszo┼Ť─ç stanowi─ů budynki i budowle (93,5%).
Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. nie posiada w┼éasnego zaplecza biurowo-warsztatowego. Pomieszczenia biurowo-socjalne, gara┼╝e dzier┼╝awione s─ů od Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Spo┼éecznego Sp. z o.o. w Trzciance. Pomieszczenia warsztatowo-socjalne dzier┼╝awione  s─ů od Kombud Sp. z o.o.
Spó┼éka posiada┼éa na 31.12.2014 ┼Ťrodki trwa┼ée u┼╝ywane na podstawie umów leasingu operacyjnego o ┼é─ůcznej warto┼Ťci 280,1 tys. z┼é. Dzier┼╝awione oraz u┼╝ywane na podstawie umów leasingu ┼Ťrodki trwa┼ée s─ů uj─Öte w ewidencji pozabilansowej.

Struktura organizacyjna przedstawia si─Ö nast─Öpuj─ůco: Prezes Zarz─ůdu sprawowa┼é bezpo┼Ťredni nadzór nad prac─ů:
1.     g┼éównego ksi─Ögowego,
2.     specjalisty ds. p┼éacowo-kadrowych,
3.     g┼éównego specjalisty ds. technicznych,
4.     kierownika ds. wodoci─ůgów i kanalizacji,
5.     kierownika oczyszczalni ┼Ťcieków.
Zakres dzia┼éania na poszczególnych stanowiskach okre┼Ťlaj─ů:
-       dla Prezesa Zarz─ůdu – Regulamin pracy oraz wspó┼épracy z pozosta┼éymi organami Spó┼éki ZIK Sp.  z o.o.,
-       dla pozosta┼éych komórek organizacyjnych – zakres czynno┼Ťci dla osób kieruj─ůcych samodzielnie komórk─ů organizacyjn─ů.

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éadu In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o.:
1. produkcji i uzdatnianie wody,
2. usług rozprowadzania wody,
3. odbioru i odprowadzania ┼Ťcieków,
4. wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych,
5. wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: ruroci─ůgów (roboty odp┼éatne),
6. wydawania warunków technicznych przy┼é─ůczy, uzgadniania projektów w zakresie wydawanych warunków
7. eksploatacji szaletu publicznego, fontanny.
8.     zarz─ůdzanie i rekultywacja sk┼éadowiska odpadów.

Sk┼éad Rady Nadzorczej od 31.01.2014 roku - na podstawie  Uchwa┼éy Zgromadzenia Wspólników Nr 2/2014 z 31.01.2014 roku w sprawie wyboru cz┼éonka Rady Nadzorczej:
1.  Bo┼╝ena Niedzwiecka – przewodnicz─ůcy Rady,
2.  Miros┼éaw Bednarczyk – z-ca przewodnicz─ůcego Rady,
3.  Aleksandra Stasi┼éowicz – sekretarz.

Zarz─ůd w Spó┼éce jest jednoosobowy. Zgodnie z Uchwa┼é─ů Rady Nadzorczej Nr 11/2011 z 29.07.2011 r. przed┼éu┼╝ono kadencj─Ö obecnego Zarz─ůdu Spó┼éki w osobie p. Gra┼╝yny Wi┼Ťniewskiej na okres kolejnych 5 lat. Do sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä w imieniu Spó┼éki uprawniony by┼é Prezes samodzielnie. Zarz─ůd nie powo┼éa┼é prokurenta.

Dane wprowadzi┼é: Przemys┼éaw Szyma┼ä┼Ťki, ostatnia aktualizacja 18.06.2015 

pcnet trzcianka 2014